LEVERANDØR

Variér

Variér sine stoler tar utgagnspunktet i ideen om å la menneskekroppen være fokuset for vårt design.

De vet hvilke stillinger kroppen trives best i, og vet hvor og hvordan den får best mulig støtte. Kroppen er skapt for bevegelse og skal ikke være i ro for lenge. De lager stoler som imøtekommer disse behovene.

Så slipper de også den menneskelige fantasien fri så nye dristige former med perfekt funksjonalitet kan bli til.